Mod Thang Máy cho Hang Sa Mạc Stardew Valley 1.4.5.151 + Smapi 3.7.6.9

Mod Thang Máy cho Hang Sa Mạc Stardew Valley 1.4.5.151 + Smapi 3.7.6.9

Thang máy giúp các bạn lưu lại và di chuyển số tầng mà bạn đã vượt qua , có thể chạy trên PC và Android !!

+ Mods này yêu cầu máy bạn đã cài SMAPI thôi .
+ Bạn nên sài bản của mình 1.331 để tốt nhất !
+ Hiện đã update cho phiên bản mới hơn là 1.4.5.151 + Smapi 3.7.6.9

Link Mods : Thang Máy (Bản Cũ Stardew valley 1.3.31)
*******************************************************************************
Link Mods : Thang Máy (Stardew valley 1.4.5.151 + Smapi 3.7.6.9)
Link Tải : Stardew Valley 1.4.6 APK .
Link Tải : Pack OBB Âm Thanh
Link Tải : Smapi 3.7.5 .
Link Tải : Bộ CJB Việt Hóa .
Link Tải : Content Patcher (Mod hỗ trợ cài Anime , nhà cửa v.v.)

Link Tải : Bản Mod Fix Giao Diện
Link Tải : Mod Anime

Tắt Quảng Cáo [X]