Mods Sửa Lỗi Giao Diện Stardew Valley Android

Mods Sửa Lỗi Giao Diện Stardew Valley Android

Mods Sửa Lỗi Giao Diện Stardew Valley Android , khi bạn sài bản game Smapi giao diện chỉnh sửa chức năng sẽ không còn lỗi font chữ nữa mà sẽ có Việt Hóa đầy đủ !!
** Mods được thực hiện bởi Thông Rose : Động DTN Gamer

Bản Sửa Lỗi này cần Content Patcher, Hãy chắc là bạn có nó , phiên bản đề nghị 1.12.0

Link Tải : Content Patcher
Link Tải : Fix Lỗi

Cách cài đặt : Giải nén thư mục Content Patcher tải về và chép vào trong Mods , chỉ cần chép 1 lần cho tất cả các Mods khác .

Tắt Quảng Cáo [X]