Mods Thêm Cá Mới và Autofish Stardew Valley (Android + PC)

Mods Thêm Cá Mới và Autofish Stardew Valley (Android + PC)

Bản Mods này cho phép các bạn có thể thêm cá mới và một số nhiệm vụ liên quan 😀 +AutoFish cho anh em dễ dàng câu cá nhé 😀

Mỗi Loại cá sẽ xuất hiện một thời điểm khác nhau , các bạn có thể xem hướng dẫn trong hình này để câu dc cá mình muôn nhé (dtngamer)

Những anh em chưa biết cài Mods thì làm theo [B1] !! Còn đã cài biết cài Smapi thì qua luôn [B2]

[B1]HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢN MOD !!!!!

Trước Tiên các bạn cần tải File này và chép vào máy , [RẤT QUAN TRỌNG VÌ THIẾU NÓ MODS SẼ KHÔNG CHẠY ].[ANH EM CÓ CONTENT PACHER RỒI THÌ KHÔNG CẦN NHÉ]
*Link Tải Android : 
http://megaurl.in/contentpeatcherAD
*Link Tải PC :http://megaurl.in/contenPpc
Sau khi tải về bạn chép vào máy 
Nếu là PC chép vào : Stardew.Valley.v1.3.36\Mods , 
Nếu là ANDROID chép vào : SMDroid/Mods

[B2]
Link Tải Bản Mods Thêm Cá : http://megaurl.in/THEMCA
Link Tải AutoFish :http://megaurl.in/autofish
====================================
Nếu là PC chép vào : Stardew.Valley.v1.3.36\Mods , 
Nếu là ANDROID chép vào : SMDroid/Mods .

Để Xem Thêm Nhiều Bản Mods khác : https://dtngamer.com/category/stardewvalleymods/

Tắt Quảng Cáo [X]