Mods Gói chân dung Anime Hàn Quốc

Mods Gói chân dung Anime Hàn Quốc

Bản mod này biến một số mod chân dung anime thành một mod vá nội dung có thể cấu hình plug-and-play!

  1. Abigel

2. Alex

3. Emily

4. Harvey

5. Maru

và còn một số nhân vật khác!!!

Link Tải Mods: NPC Hàn Quốc! – DTNGAMER
Mods Cần Conten Patcher!

Tắt Quảng Cáo [X]