Mods Ngôi Nhà Đồng Tính!

Mods Ngôi Nhà Đồng Tính!

Một mod thung lũng stardew sẽ làm cho ngôi nhà của bạn trông rất gay. (Nó biến màu sắc cầu vồng của ngôi nhà)

Một mod thung lũng stardew sẽ làm cho ngôi nhà của bạn trông rất gay. (Nó chuyển màu cầu vồng của ngôi nhà)
Yêu cầu SMAPI và Trình vá nội dung
hoặc
thả thủ công tệp homes.xnb vào thư mục nội dung.

Rất Phù Hợp Với Ông AD
#Tẩu

Lưu Ý Mods Yêu Cầu Conten Patcher của DTNGAMER!

Link Tải Mods: Ngôi Nhà Đồng Tính – DTNGAMER

Tắt Quảng Cáo [X]