Stardew Valley Mods Nuôi Rồng

Stardew Valley Mods Nuôi Rồng

Mods Nuôi Rồng này thực tế là Mods biến bò thành rồng nhìn khá kute và ngầu , yêu cầu Content Patcher .

mình đã chỉnh sửa và có thể chạy trên cả PC và Android .

nhìn rất thú vị đúng không các bạn .

Mods này yêu cầu Content Patcher Tải Tại đây
Link Tải Mods : Link Tải Mods Rồng
**** Hướng Dẫn Cài Đặt : Chép File Mods và Content Patcher Vào thư mục Mods trên PC hoặc Android ..

Gặp khó khăn trong quá trình cài đặt vui làm liên hệ các địa chỉ sau.

Tắt Quảng Cáo [X]