Mods đổi ngựa thành Pokemon Shiny Ponyta

Mods đổi ngựa thành Pokemon Shiny Ponyta

Mods thay đổi ngựa thành Pokemon Shiny Ponyta .

1 số Mods khác đã làm để thay đổi ngựa : Top 5 Mods Ngựa

Đây là 1 mods rất đẹp với các Fan Pokemon

Mods yêu cầu Content Patcher , có rồi thì chỉ cẩn tải thêm mods !
Link tải mods : http://megaurl.in/pokemonshiny
**Cài đặt : chép Mods vào thư mục Mods trên PC và Androids
**Nếu chưa có Content Patcher thì chép cả Content Patcher và mods vào !!

Nếu có lỗi trong quá trình cài đặt vui lòng liên hệ :

Tắt Quảng Cáo [X]