Top 5 Mods thay đổi Ngựa , Ducati ,thuyền , vespa .v.v

Top 5 Mods thay đổi Ngựa , Ducati ,thuyền , vespa .v.v

Top 5 bản mod thay đổi hình ảnh của ngựa , nhìn thú vị hơn bản gốc .

Yêu cầu Smapi Android hoặc trên PC .
Yêu cầu CONTEN PATCHER  :https://dtngamer.com/content-patcher/

Sau khi đủ các điều kiện ở trên thì bạn có thể chọn 1 trong top 5 mods sau và chép vào thư mục Mods trên PC hoặc Android .

1 . Thuyền Ngựa (ngựa biến thành thuyền)

Link Tải : https://www.123l.pro/nguathuyen

2 . Ducati Ngựa (ngựa biến thành xe Ducati)

Link Tải :http://megaurl.in/ducatingua

3 . Xe đạp Ngựa (ngựa biến thành xe đạp)

Link Tải :https://www.123l.pro/xedapngua

4 . Flame Ngựa (ngựa biến thành Ngựa Lửa có cánh)

Link Tải :http://megaurl.in/ngualuaflame

5 . Vespa Ngựa (ngựa biến thành vespa)

Link Tải :https://www.123l.pro/vespangua

Tắt Quảng Cáo [X]