Mods Gọi Ngựa , Máy Cày Stardew Valley

Mods Gọi Ngựa , Máy Cày Stardew Valley

Đúng như tên gọi , chỉ 1 phím bấm bạn có thể gọi ngựa hoặc máy cày đến ngay bên bạn 😀 , Rất tiện nếu đang cần ngựa để chạy hoặc máy cày để cày cuốc mọi nơi bạn muốn .

Yêu Cầu Smapi PC , Mods này không chạy trên Android nhé .

Hướng Dẫn cài đặt SMAPI PC .

“Name”: “Horse Whistle Mod”,
“Author”: “icepuente”,
“Version”: “1.2.2”,
“Description”: “Press V to call your horse “,
“UniqueID”: “icepuente.HorseWhistle”,
“EntryDll”: “HorseWhistle.dll”,
“MinimumApiVersion”: “2.6-beta.4”,
“UpdateKeys”: [“Nexus:1131”]

Sau khi chép Mod vào Mods thì các bạn bấm “V” để có thể gọi ngựa .

Để gọi được máy cày , các bạn phải nhảy lên lưng Ngựa sau đó bấm V nhé :))

Link Tải 1 :https://www.123link.biz/goingua
Link Tải 2 :http://megaurl.in/goingua

Tắt Quảng Cáo [X]