Stardew Valley Mods : NGÔI ĐỀN KỲ BÍ

Stardew Valley Mods : NGÔI ĐỀN KỲ BÍ

Stardew Valley Mods : NGÔI ĐỀN KỲ BÍ là 1 địa danh mới trong Stardew Valley .

NGÔI ĐỀN KỲ BÍ nằm ở khu rừng bí mật và phía sau tượng YOBA .

Link Tải Mods : Ngồi Đền Kỳ Bí
Link Tải : PYTK
Link Tải : TMX

Tắt Quảng Cáo [X]