PYTK SMapi 3.0+ Cho PC + Android Update

PYTK SMapi 3.0+ Cho PC + Android Update

Hổ Trợ Mods cho PC + Android

Đây là 1 Mods mang tính hổ trợ chạy 1 sớ Mods khác : Ví dụ Mods Trái Cây Mega .
** Lưu Ý : Chỉ dành cho PC .
** Bản Android thì hạn chế hơn về số Mods , nên mong anh em chú ý đọc kỹ trước khi tải , tránh làm phiền tốn thời gian ..

Link Tải : PYTK – PC
Link Tải : PYTK -Android
Link Tải : PYTK 1.14.11 (UPDATE 15/6/2020)
Link Tải : PYTK 1.19.6 (Smapi 3.7.3 – 3.7.4)

Liên Hệ Khi Cần


1 Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tắt Quảng Cáo [X]