TMX Smapi 3.0+ Cho PC | Update 1.13.20

TMX Smapi 3.0+ Cho PC | Update 1.13.20

TMX Cũng là 1 công cụ Mods hổ trợ chạy các Mods khác , phần lớn là những Mods thêm Hình Ảnh và thay đổi địa hình , các chức năng game .
*** 1 Số mods rất hay đó là Mods mở rộng Nông Trại

***Lưu Ý bản này chỉ dành cho Pc

Link Tải : TMX – PC
Link Tải : TMX 1.13.20
Link Tải : TMX 1.20.1 (Smapi 3.7.3 | Smapi 3.7.4)

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]