Mods Tăng Cơ Hội Được Nông Sản Khổng Lồ

Mods Tăng Cơ Hội Được Nông Sản Khổng Lồ

Mods này không có nghĩa là mọi Nông Sản sẽ lớn hơn , mà chỉ tăng cơ hội thôi , đại loại khi mods PIERE sẽ bán 1 loại nhẫn tăng cơ hội ra trái cây MEGA , 1 cái có giá trị 5% , 2 cái 10% có giá 5000g 1 cái . ANDROID Bị lỗi rồi anh em :((

Trước khi trồng bạn lên mang vào ô hành trang của nhân vật , sau đó trồng cây mà mang suốt quá trình tăng trưởng của cây để thêm may mắn .

Hướng Dẫn Mods : đầu tiên bạn cần có công cụ PYTK (bắt buộc)
Tải về tại : https://dtngamer.com/pytk/

Tải Cả 2 File Sau giải nén chép vào Mods , Nếu các bạn có File “EemieCrops” cũ thì xóa đi nhé , vì nó bị lỗi , Mình Fix lại rồi .
Hiện Tại Mang Mod Nhẫn May Mắn lên Android bị lỗi nhé !!!
————————————————————————–
Link Mods Thêm Dưa [JA] EemieCrops : http://megaurl.in/HatDuaVH
Link Mods Nhẫn May Mắn :http://megaurl.in/NhanMayMan (Phiên Bản < 3.6.1)
Link Mods Nhẫn May Mắn : Nhẫn May Mắn (Phiên Bản 3.6.1 trở đi)
Link Mods Nhẫn May Mắn : Nhẫn May Mắn (Phiên Bản 3.8.0 trở đi)

Tắt Quảng Cáo [X]