Mods Tránh Nóng =))

Mods Tránh Nóng =))

Mods Tránh Nóng =)) nhưng có phần hơi hại mắt !!

Mods này chỉ cần Content Patcher nhé anh em . Chép Cùng với Mods vào Thư mục Mods là ok , Mods chạy được trên PC và Android .

Ngoại hình cũng được thay đổi nhé ahihi .

Link Tải : Content Patcher
Link Tải : Mods Tránh Nóng

Tắt Quảng Cáo [X]