Update Bàn Phím Nhiều Nút Mới, Fix Lỗi Cho Máy Cũ

Update Bàn Phím Nhiều Nút Mới, Fix Lỗi Cho Máy Cũ

Đây là mods bàn phím nhiều nút ẢO dành cho android. Fix một số lỗi cho máy cũ không bấm được nút

VirtualKeyboard nhiều nút : VirtualKeyboard Update

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]