Mods Con Lớn Nhanh Và Đi Học

Mods Con Lớn Nhanh Và Đi Học

Mods Con Lớn Nhanh Và Đi Học , con của bạn sẽ lớn hơn và có thêm nhiều câu thoại , ngoài ra chung có thể đi học cùng Jas và Vincent .

Mods Con Lớn Nhanh Và Đi Học có thể chạy được trên cả Android và PC . Yêu cầu phiên bản Stardew Valley 1.4 trở lên và Smapi 3.5.1 trở lên để trải nghiệm Mod 1 cách tốt nhất nhé .

Mods này gồm 3 phần NPC Fix , Child Age Up, Child to NPC anh em cần chép cả 3 vào thư muc Mods , Ngoài ra sẽ cần Content Patcher nêu anh em chưa có , anh em nào chưa biết cài Smapi Android vui lòng coi clip bên dưới .

Link Tải : Child Age Up
Link Tải : Child To NPC
Link Tải : NPC Fix
Link Tải : Content Patcher

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]