Mods Thêm 19 Hoa Mới Stardew Valley

Mods Thêm 19 Hoa Mới Stardew Valley

Bản Mods thêm 19 loại Hoa mới và Stardew Valley , Chạy ổn định trên cả Android + PC.
Để có thể chạy được Mods này cần phải có Smapi và tải đầu đủ Mods cùng các Mods hỗ trợ giúp ad nhé .

Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

19 loại hoa sẽ chia ra 4 mùa , có thời gian tăng trưởng khác nhau, hạt giống bạn có thể mua ở tạp hóa Perrie nhé !!

Link Mods Hỗ Trợ : SpaceCore + JsonAsset
Link Mods Frame : MailFrameworkMods
Mods Hoa : Mods 19 Loại Hoa

Liên Hệ khi cần giúp đỡ !!

Tắt Quảng Cáo [X]