Mods UI Infor Suite Việt Hóa Android + PC

Mods UI Infor Suite Việt Hóa Android + PC

Bản Mods UI Infor Suite cho Android và PC , hiện tại chạy được trên Stardew Valley 1.4.6 Stardew Valley PC 1.4.5 , những phiên bản về trước mình chưa test nhé !!.
++ Để chơi dc Mods này : Xem Video cho Android
++ Stardew Valley cho PC : LINK PC

UI Infor Suite hỗ trợ người chơi canh các Event trong thị trấn cũng như các sự kiện cá nhân sinh nhật v.v.v Ngoài ra lịch trình hoạt động của NPC hay tỉ lệ may mắn cũng được hiển thị chi tiết !! Bạn có thể xem các thông tin này bên Icon hình xí ngầu bên phải , có thể tương tác bằng cách click vào .

Link Tải UI Infor Suite : UI Infor Suite Việt Hóa

Thông Tin liên hệ khi cần

Tắt Quảng Cáo [X]