Mods Hiện NPC trên bản đồ bản thường và bản mở rộng

Mods Hiện NPC trên bản đồ bản thường và bản mở rộng

Mods này giúp hiển thị NPC trên Map trong phiên bản Stardew Valley 1.4.5 cho PC và 1.4.6 cho Android , có 2 phiên bản cho Bản game thường và 1 phiên bản cho phiên bản Stardew Valley Mods Expanded .

Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0 những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Link Hiện NPC cho bản thường : NPC Location
Link Hiện NPC cho bản Expanded : NPC Location SVE

Hướng Dẫn cài đặt : chọn bản mình cần tải về giài nén và chép vào Mods
Trên PC phím tắt là “Tab” để hiện bản đồ nhỏ , Android thì chỉ hiển thị khi mở Maps

Bạn có thể chỉnh sửa 1 số thông số torng thư mục CONFIG (globals.json)
“UseSeasonalMaps”: true,
“MinimapBlacklist”: [],
“MenuKey”: “Tab”,
“TooltipKey”: “Space”,
“MinimapDragKey”: “LeftControl”,
“MinimapToggleKey”: “OemPipe”,
“ShowFarmBuildings”: true,
“ShowHorse”: true,
“CustomNpcMarkerOffsets”: {},
“NpcBlackList”: [],
“DEBUG_MODE”: false

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]