Mods cưới Jas Stardew Valley

Mods cưới Jas Stardew Valley

Mods cưới Jas Stardew Valley giúp Jas trở thành 1 người có thể cưới được , cho vui vẻ giải trí thui nhé , không phải để làm việc khác với k thích những bình luận khiếm nhã nhé 😀 . Miễn bình luận thêm , ai thích thì cứ tải về chơi .

Yêu cầu : Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Mods này cần :
Content Patcher 1.12.0 : Tải Content
PYTK : Tải PYTK
TMX Loader : Tải TMX
Mods Cưới Jas : Tải Mods cưới Jas

Okay anh em chép tất cả 4 file trên vào thư mục Mods đúng theo máy nhé . Tiếp đến anh em tăng tim lên 8 cho Jas và tặng bông hẹn hò . Khi đủ 10 tim thì có thể cưới sau 3 ngày, nhà phải thăng cấp 1 lần để có giường đôi nhé . Have Fun .

LIÊN HỆ KHI CẦN

Tắt Quảng Cáo [X]