Content Patcher 1.12.0

Content Patcher 1.12.0

Content Patcher 1.12.0 dành riêng cho Stardew Valley Android các phiên bản từ Stardew Valley 1.4 – 1.4.6 . PC có thể sài được nếu đang sài Smapi 3.2.0

Content Patcher là phần mềm hỗ trợ bắt buộc phải có để hỗ trợ các Mods thay đổi hình ảnh ví dụ Anime , Mods Maps nông trại 4 mùa, Mods Pet , cây Ma Thuật v.v.

Link Tải Content Patcher (23/2/2020) : Content Patcher 1.12.0

Cách cài đặt : Giải nén thư mục Content Patcher tải về và chép vào trong Mods , chỉ cần chép 1 lần cho tất cả các Mods khác .

Tắt Quảng Cáo [X]