TMXL – Bộ Công Cụ Cài Đặt Bản Đồ

TMXL – Bộ Công Cụ Cài Đặt Bản Đồ

Lớp hình ảnh cho các vật liệu xây dựng
Để sử dụng các lớp hình ảnh, tên của chúng phải kết thúc bằng “UNIQUEID” như ” MyLayer-UNIQUEID “, mặc dù không có trên bản đồ trong nhà.


Tô màu cho các vật liệu xây dựng
Để cho phép tô màu, Lớp hình ảnh cần có hai thuộc tính: “Màu sắc” giữ một giá trị rgba mặc định như “255 255 255 255” cho màu trắng và một động cơ “ColorId” có thể là bất cứ thứ gì. Tất cả các lớp có chung thuộc tính “ColorId” sẽ được tô màu theo cùng một cách.

Tải Mods: TMXL – Công Cụ Cài Đặt Bản Đồ
Mods Hỗ Trợ: PYTK – Phiên Bản Mới Nhất

Xem nhiều Game Khác Tại đây!!!

LIÊN HỆ HOẶC ỦNG HỘ

Tắt Quảng Cáo [X]