Stardew Valley Mods Xe Exciter cho các anh em trộm chó =)))

Stardew Valley Mods Xe Exciter cho các anh em trộm chó =)))

Bản Mods đơn giản biến ngựa thành xe exciter cho anh em thay đổi , ngoài ra mình cũng giới thiệu 1 số mẫu xe khác mình đã từng làm !!

https://dtngamer.com/stadew-valley-ngua-bien-thanh-choi-phu-thuy-mods/

Mods Xe các kiểu

Mods Yêu cầu Content Patcher : Content Patcher
Link Mods : Mods Xe Exciter

Tắt Quảng Cáo [X]