Stadew valley : Ngựa Biến Thành Chổi | Phù Thủy Mods

Stadew valley : Ngựa Biến Thành Chổi | Phù Thủy Mods

Ngựa Của Bạn biến thành cây chổi , và khi sử dụng bạn biến thành phù thủy , dành cho những ai thích ai thích làm phù thủy như Harry Potter .

Nếu Các Bạn không thích có thể chọn thêm những mẫu khác , và nhó không sài chung nhiều mods 1 lúc , việc sài chung sẽ làm game trở về mặc định , và ngựa mặc định như của game đã setting sẵn .


Còn Bạn muốn Tải Chổi thì trước tiên bạn cần có CONTENT PATCHER xem tại đây :

Link Tải Mods Chổi :http://megaurl.in/choiphuthuy

Để cài đặt bạn tải Content Patcher và mods giải nén chép vào Mods trên PC hoặc Android

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]