Stardew Valley : Mods thay đổi hình ảnh Rương và các Máy Móc

Stardew Valley : Mods thay đổi hình ảnh Rương và các Máy Móc

Mods thay đổi hình ảnh Rương và các Máy Móc , nay đẹp hơn

Thay đổi hình ảnh các máy móc tại nông trại .

Rương Nhìn giống Rương hơn ..

Để cài đặt bạn cần có Smapi trên Androi + PC
+ Sau đó tải Content Patcher chéo vào Mods .(có rồi k cần tải lại)
+ Sau đó chép thêm mods giải nén vào .

Link Mods : http://megaurl.in/RuongUpdate

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]