Mods Rừng Bí Mật !

Mods Rừng Bí Mật !

Hello anh em , nay là 1 một mods nhỏ thay đổi khu rừng bí mật , anh em thích thì tải về nhé ^^

Cách để di chuyển qua các địa điểm trong rừng bí mật .

Mods này yêu cầu bạn phải có Content Patcher !! Tải theo link dưới giúp AD


Tiếp theo bạn phải cài Stardew Valley APK tích hợp Smapi của mình thì mới mods dc , những bạn nào sài của người khác và yêu cầu :)) xl ức chế có thể mình sẽ Block !!

Link Stardew 1.25 SMAPI :STARDEW VALLEY 1.25 SMAPI

Link Tải Mods :http://megaurl.in/RUNGBIMAT

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]