Stardew Valley Mods : Mods Iphone vào Game

Stardew Valley Mods : Mods Iphone vào Game

Stardew Valley Mods : Mods Iphone và Game cho bạn sử dụng điện thoại di động để liên lạc với các NPC trong Stardew Valley .

Ngoài Mods thêm chức năng nghe gọi thì các bạn cũng có thể xem video , việc xem video mình sẽ hướng dẫn trong cái phiên bản sau .

Mods này chạy được trên cả Android và PC phím tắt là “U” . Yêu cầu anh em phải có Smapi 3.6.1 .

Link Mods : Điện Thoại Di Động (Bản củ)
Link Mods : Bản Di Động Mới (Bản Update chọn 1 trong 2)
Link Mods : App trong Mod Di Động

Tắt Quảng Cáo [X]