Stardew Valley Mods : Cá nhảy

Stardew Valley Mods : Cá nhảy

Stardew Valley Mods : Cá nhảy đúng như tên gọi, giúp cá các bạn nuôi cá , cho phép cá nhãy lên cho nông trại thêm sinh động !! Cá chỉ nhảy khi các bạn ở nông trại .

Link Mods : Cá Bay

Tắt Quảng Cáo [X]