Stardew Valley Mods Bom Hoa

Stardew Valley Mods Bom Hoa

Stardew Valley Mods Bom Hoa , chế tạo bom hoa giúp trồng hoa nhanh hoặc troll dân làng .

Bom được chế tạo với đất sét và bùn . Bùn mua tại Clint thợ rèn mỗi ngày . Công thức se được gữi khi bạn có ít nhất 2 tim với Leah . Bom Hoa cũng có thể được gữi bởi Kent qua thư .

Link Mods : Bom Hoa
Link Tải : PYTK

Tắt Quảng Cáo [X]