Stardew Valley 1.5 Update Mod Ridgeside Village

Stardew Valley 1.5 Update Mod Ridgeside Village

Stardew Valley 1.5 Update Mod Ridgeside Village , Đây là 1 mod expanded mở rộng map và cốt truyện , các nhân vật mới có thể kết hôn và tương tác .

Stardew Valley 1.5 Update Mod Ridgeside Village

Làng thay đổi theo mùa với 4 mùa , 6 loại cá mới , 24 NPC và vô số địa danh mới .

Stardew Valley 1.5 Update Mod Ridgeside Village

Map nằm ở phía tây của Map , bạn có thể qua bằng con đường bên dưới trạm xe buýt .

Stardew Valley 1.5 Update Mod Ridgeside Village

Mos này yêu cầu Smapi 3.7.5 trở lên . Tải tại : Smapi 3.7.5

Đây là file của Stardew Valley 1,4,5 , đối với 1,5,4 xem bên dưới
Link Tải : Mod Ridgeside Village
Link Tải : Bộ Mod Hỗ Trợ .
Link Tải : TMX (Tải Bản mới nhất trong link)
Link Tải : FarmTypeManager

Link Tải : Content Patcher (Yêu cầu 1.19.0)
Link Tải : Json + Spacecore

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
************************************************************************
Đối với Stardew Valley 1.5.4 : Link Tải Stardew Valley 1.5.4
Bạn Cần có Smapi 3.9.5 | Link Tải Việt Hóa
Bộ Mod : Tải Tất Cả Tại Đây
Link Tải : Content Patcher Mới NhấtTắt Quảng Cáo [X]