Farm Type Manager cho Stardew Valley 1.4++

Farm Type Manager cho Stardew Valley 1.4++

Farm Type Manager là công cụ Mods hỗ trợ 1 số Mods nông trai vó nhiều chi tiết , và mở rộng hơn , tuy không nổi tiếng và đa dụng như Content Patcher nhưng cũng có những điểm hay riêng .
Những Mods có công cụ này chắc chắn 1 điều là đẹp hơn nhé 😀
Ví Dụ Mods Map Phù Thủy bên dưới .

Link Tải Mods : Farm Type Manager Stardew Valley 1.4 Smapi 3.2
Farmtype Manager : FTM 1.11.0 (Smapi 3.7.3 | 3.7.4)

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]