Những Thay Đổi Cơ chế và Update Soul Knight Prequel S2

Những Thay Đổi Cơ chế và Update Soul Knight Prequel S2

Những Thay Đổi Cơ chế và Update Soul Knight Prequel S2

Bản này được mình dịch và chỉnh lại cho anh em dễ hiểu (DTN GAMER)

Lịch chuyển mùa

Soul Knight Prequel Season 1 kết thúc vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, lúc 4:00 sáng (UTC+8) .
Soul Knight Prequel Season 2 bắt đầu vào ngày 28 tháng 4 năm 2024, lúc 10:00 sáng (UTC+8) .
Khoảng thời gian từ 4:00 sáng ngày 25 tháng 4 (UTC+8) đến 10:00 sáng ngày 28 tháng 4 (UTC+8) đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp mùa giải .

Điều chỉnh trong trò chơi trong quá trình chuyển đổi mùa giải

Huy chương đặt hàng (Gói huy chương bán từng mùa)

Trong suốt Giai đoạn chuyển tiếp mùa giải, bạn vẫn có thể kiếm Điểm Huy chương bằng cách hoàn thành nhiệm vụ như bình thường. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Huy chương Huân chương Vàng và Huy chương Huân chương Vàng của Chevalier sẽ không được bán trong thời gian này. (battle pass không bán trong thời gian này)

Valkyrie

Trong Giai đoạn chuyển tiếp mùa giải, Bảng xếp hạng Valkyrie sẽ không còn được cập nhật. Những thử thách được thực hiện trong thời gian này sẽ không góp phần vào Bảng xếp hạng và sẽ không ảnh hưởng đến phần thưởng xếp hạng . Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tham gia Valkyrie để mở khóa và nhận phần thưởng tương ứng với các cấp độ tầng.

Máy Gacha

Các giải thưởng Gacha Tu tiên vẫn hoạt động tới ngày 28 tháng 4 năm 2024, 10:00 sáng UTC+8 . Các giải thưởng mới dành cho Bộ phân phối Gachapon S2, cùng với các gói Gachapon mới, sẽ chỉ hiển thị sau khi cập nhật lên mùa giải mới.

Phần thưởng bảng xếp hạng Valkyrie

Trong quá trình chuyển đổi mùa giải, chúng tôi sẽ hoàn thiện Thứ hạng trên Bảng xếp hạng Chứng minh cho người chơi trong Phần 1 . Đây là những thông tin chi tiết:
 1. Phần thưởng xếp hạng sẽ được phân phối dựa trên thứ hạng cao nhất đạt được trong số tất cả các nhân vật trên tài khoản trước 4:00 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024. Những phần thưởng này sẽ được phân phối khi Phần 2 bắt đầu.
 2. Phần thưởng xếp hạng mùa 1 được chia sẻ giữa tất cả các nhân vật trong cùng một tài khoản.
 3. Sau khi Phần 1 kết thúc, thứ hạng của phần trước sẽ được giữ nguyên trên trang nhân vật . Bạn có thể kiểm tra cấp bậc và tầng của từng nhân vật trên trang nhân vật.

  Điều chỉnh nhân vật

  Để nâng cao trải nghiệm chơi trò chơi theo mùa của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu các nhân vật thuần túy theo mùa sau khi Phần 2 ra mắt.
  • Nhân vật cố định : các nhân vật được tạo ở các mùa trước. (S0,S1)
  • Nhân vật theo mùa : mới được tạo trong mùa hiện tại, có thể sử dụng tài nguyên từ các mùa trước. (S2)
  • Nhân vật thuần túy theo mùa : mới được tạo trong mùa hiện tại, không thể sử dụng tài nguyên từ các mùa trước.(S2)
  Sau khi S2 bắt đầu, các ký tự được tạo trước S2 sẽ được phân loại là các ký tự cố định và bạn chỉ có thể tạo các ký tự theo mùa và thuần túy theo mùa.
  1. Người chơi mới làm quen sẽ mặc định tạo các nhân vật theo mùa thuần túy.
  2. Người chơi từng vi phạm hoặc gian lận chỉ có thể sử dụng các nhân vật theo mùa thuần túy cho các thử thách và không thể sử dụng trang bị từ các mùa trước.

  Chọn một ký tự.png

  Các ký tự cố định, ký tự theo mùa và ký tự theo mùa thuần túy sẽ có các chỉ báo theo mùa hoặc thuần túy theo mùa bên cạnh cấp độ của chúng trên trang đăng nhập.

  Logo mùa.png

 1. Nhân vật cố định (S0,S1) có thể trang bị cả trang bị cố định và trang bị theo mùa. Tuy nhiên, họ không thể trang bị những trang bị thuần túy theo mùa.
 2. Nhân vật theo mùa  có thể trang bị trang bị theo mùa . Khi đeo trang bị cố định, các chỉ số cơ bản của trang bị sẽ giảm đi một nửa, trong khi các bổ trợ và Giới Hạn Định Mệnh của nó vẫn không bị ảnh hưởng. Lợi nhuận từ việc tháo dỡ hoặc bán thiết bị cố định sẽ giảm một nửa đối với các nhân vật theo mùa. Họ không thể sử dụng thiết bị theo mùa thuần túy .
 3. Nhân vật thuần túy theo mùa không thể trang bị trang bị cố định/theo mùa .

  Bắt đầu từ Phần 2, cường hóa, rèn và Truyền Helxar sẽ không trùng lặp các công cụ sửa đổi.
  Ví dụ: nếu một vật phẩm đã có “Thông minh +4”, những hành động này sẽ không thêm công cụ sửa đổi liên quan đến Trí thông minh khác. Thay vào đó, nó có thể thay đổi từ “Trí tuệ +4” thành “Trí tuệ +8”. Thiết bị thu được trong S2 và các mùa trước với các sửa đổi giống hệt nhau sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng chúng sẽ tuân theo các quy tắc này khi cải tiến, rèn hoặc Truyền Helxar tiếp theo.

  Đá đúc & đá mài

  1. Đá đúc và đá mài không thể được chia sẻ giữa các nhân vật theo mùa vĩnh viễn, theo mùa và thuần túy. Số lượng đá đúc và đá mài hiển thị cho từng loại nhân vật tại Farriette có thể khác nhau.
  2. Sau khi mùa giải kết thúc, đá đúc và đá mài thu được từ các nhân vật theo mùa và các nhân vật thuần túy theo mùa sẽ lần lượt hợp nhất thành Hephaestite vĩnh viễn và Lydite vĩnh viễn.

  Đá Hắc Thần & Pha Lê Hắc Thần

  1. Helxarines và Ebon Shard không thể được chia sẻ giữa các nhân vật theo mùa cố định, theo mùa và thuần túy. Số lượng Helxarines và Ebon Shard hiển thị cho từng loại nhân vật tại Madame Silvesper có thể khác nhau.
  2. Sau khi mùa giải kết thúc, các Mảnh Helxarine và Ebon thu được từ các nhân vật theo mùa và các nhân vật theo mùa thuần túy sẽ lần lượt hợp nhất thành các Mảnh Helxarine & Ebon vĩnh viễn.

  Thẻ

  1. Thẻ không thể được chia sẻ giữa các nhân vật cố định, theo mùa và thuần túy theo mùa. Số lượng thẻ hiển thị cho từng loại nhân vật tại Bộ sưu tập thẻ có thể khác nhau.
  2. Sau khi mùa giải kết thúc, các thẻ mà các nhân vật theo mùa và các nhân vật thuần túy theo mùa thu được sẽ hợp nhất thành các thẻ vĩnh viễn.

  Lông Valkyrie

  1. Lông Valkyrie  không thể được chia sẻ giữa các nhân vật theo mùa cố định, theo mùa và thuần túy. Số lượng luồng ánh sáng hiển thị cho từng loại nhân vật tại Valkyrie có thể khác nhau.
  2. Sau khi mùa giải kết thúc, các chùm có được từ các nhân vật theo mùa và các ký tự theo mùa thuần túy sẽ hợp nhất thành các chùm vĩnh viễn.

  Trái cây

  1. Trái cây không thể được chia sẻ giữa các nhân vật cố định, theo mùa và thuần túy theo mùa. Số lượng Thẻ hiển thị cho từng loại nhân vật tại Fruitbasket có thể khác nhau.
  2. Sau khi mùa giải kết thúc, trái cây thu được từ nhân vật theo mùa và nhân vật thuần túy theo mùa sẽ hợp nhất thành trái cây vĩnh viễn.

  Quy tắc về lối chơi và kế thừa

  Bảng xếp hạng chứng minh

  Sau khi bắt đầu S2, chỉ những nhân vật theo mùa và thuần túy theo mùa mới có thể truy cập Bảng xếp hạng chứng minh S2. Nhân vật cố định không thể xem bảng xếp hạng hoặc nhận phần thưởng tầng, nhưng họ vẫn có thể tham gia Chứng minh.

  Huy chương đặt hàng

  Sau khi S2 bắt đầu, Huy chương Đơn hàng S2 được mở cho các nhân vật theo mùa, thuần túy theo mùa và cố định. Các nhân vật thuộc mọi loại trong cùng một tài khoản sẽ chia sẻ tiến trình đạt được Huân chương Huân chương.

  Cấp độ đỉnh cao

  Với sự ra mắt của S2, Season Apex mới sẽ được giới thiệu. Các nhân vật theo mùa và thuần túy theo mùa được tạo sau khi bắt đầu S2 sẽ tự động có quyền truy cập vào Apex mới.
  Các nhân vật được tạo trong mỗi mùa sẽ giữ lại Apex tương ứng của họ và sẽ không có quyền truy cập vào Apex từ các mùa khác:
  • Các nhân vật được tạo trong Phần 1 sẽ giữ Helxar Apex.
  • Các nhân vật được tạo trong Phần 0 không thể truy cập Apex theo mùa cụ thể (Helxar Apex, Apex Phần 2).

  Nhiệm vụ hàng ngày

  Tiến trình trong Nhiệm vụ hàng ngày được chia sẻ giữa các nhân vật theo mùa, nhân vật theo mùa thuần túy và các nhân vật cố định trong cùng một tài khoản và chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

  Thời trang hợp tác

  Nhân vật cố định không thể lập nhóm với nhân vật theo mùa hoặc nhân vật thuần túy theo mùa; các nhân vật theo mùa có thể hợp tác với các nhân vật theo mùa thuần túy.

  Lời mời hàng ngày

  Các nhân vật theo mùa, thuần túy theo mùa và cố định đều có thể trải nghiệm lối chơi này, nhưng nó chỉ dành cho những nhân vật đã kích hoạt chế độ Thử thách trở lên.

  Truyền Helxar

  Khi cuộc phiêu lưu của Lục địa phía Đông kết thúc và Madame Silvesper rời Làng Chillstead để đến với giáo phái của mình, việc tiếp tục Truyền Helxar nâng cao từ cô ấy sau khi bắt đầu S2 sẽ không tạo ra kết quả Cực đỉnh và Ác tính. Các khu vực ngục tối do Helxar chạm tới giờ đây sẽ chỉ xuất hiện ở Lục địa phía Đông Xandu.
  Liệu sức mạnh thối nát của Helxar có thể trở lại trong tương lai?

Tắt Quảng Cáo [X]