Mods Ý Thức Chống Cô Vy

Mods Ý Thức Chống Cô Vy

Mods Ý Thức Chống Cô Vy , dân làng sẽ hướng dẫn các bạn cách phòng chống cô vy mỗi khi nói chuyện . 3 mẫu khẩu trang y tế cũng xuất hiện và được bán bởi Shop Chuột . Ngoài ra các bạn có thể mua hoặc chế nước rửa tay từ bia .

Link Mods: Ý Thức Cô Vy

Tắt Quảng Cáo [X]