Mods Nông Trại Trên Mây Stardew Valley

Mods Nông Trại Trên Mây Stardew Valley

Bản Mods này biến Nông Trại các bạn như ở trên mây . phù hợp với Map Châu Thổ nha !!

Mods này hiện tại chỉ chạy trên PC nhé . Để chạy được Mods này anh em phải cài Smapi nếu chưa biết thì Xem Video bên dưới .

Để Mods thành công anh em phải Tải cả 3 File Sau và chép vào Mods nhé !!

Mods : Nông Trại Trên Mây
TMX Loader : Link TMX
PYTK Loader : Link PYTK

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]