Mods Map X2 FARM , nhẹ và nhiều đất canh tác

Mods Map X2 FARM , nhẹ và nhiều đất canh tác

Mods này cải tiến Maps cho nông trại mặc định , mở rộng thêm 1 cánh bên phải , việc canh tác sẽ dễ dàng hơn , đặc biệt Mods Map này siêu nhẹ .

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Tải Link Hình Bên Dưới .

Link Tải Mods MAPS X2 : Mods Mapx2 DTNGAMER

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]