Mods Nhà Thành Nhà Xe Du Mục [2 phiên bản]

Mods Nhà Thành Nhà Xe Du Mục [2 phiên bản]

Nhà Bạn biến thành nhà Xe Du Mục .

VER 1 !

…………………………………………

VER 2

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Tải Link Hình Bên Dưới .

Link Tải Mods VER 1 :Mods Nhà Xe DTN Gamer
Link Tải Mods VER 2 :Mods Nhà Xe DTN Gamer Ver2

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]