Mods Biến nhà chứa Slime thành nhà kho

Mods Biến nhà chứa Slime thành nhà kho

Biến nhà chứa Slime của bạn thành một kho chứa đồ tiện dụng và rộng rải

Link Tải Mods: Nhà Kho Slime

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]