Mods Nông Trại Siêu Cấp Bí Mật

Mods Nông Trại Siêu Cấp Bí Mật

Mods này Ad sẽ không nói nhiều và để các chú tự tìm hiểu!! #Lưu Ý: Nông Trại Lâm Trường Nha!

Link Tải Game: Nông Trại Siêu Cấp Bí Mật – DTNGAMER

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]