Cách xem IP của điện thoại Android

Cách xem IP của điện thoại Android

Cách xem IP của điện thoại Android

Hướng dẫn cách xem địa chỉ IP của điện thoại

Đối với điện thoại Android

  • Mở Settings và truy cập vào Network & Internet -> Wi-Fi.
  • Truy cập vào một mạng WiFi bất kì.
  • Chọn tab Advanced.
  • Trong màn hình mới xuất hiện, bạn sẽ thấy địa chỉ IP của mình ở mục IP address cùng với một số thông tin khác có liên quan. Địa chỉ IPv6 sẽ xuất hiện ở cuối trang.

Tắt Quảng Cáo [X]