Update Mods VirtualKeyboard có nhiều nút hơn .

Update Mods VirtualKeyboard có nhiều nút hơn .

VirtualKeyboard cho phép bạn có thêm những nút để tương tác như trên PC với 1 số Mods có phím tắt riêng ví dụ CJB Menu : P hay CJB Item : I .
*** Lưu Ý : với bản Smapi của mình thì chỉ có 4 nút là U,I,O,P + Chuột trái , bản này cho phép bạn có nhiều nút hơn để sài nhiều Mods hơn .

Để cài đặt bạn vào trong StardewValley/Mods xóa thư mục VirtualKeyboard sau đó tải file mới về giải nén và chép vào , những mods liên quan ví dụ CJB sẽ không thay đổi.

VirtualKeyboard nhiều nút : VirtualKeyboard Update

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]