Top Mod Dùng Được Cho Stardew Valley 1.5.6 Mobile Smapi 3.18.3.3 (Phần 1)

Top Mod Dùng Được Cho Stardew Valley 1.5.6 Mobile Smapi 3.18.3.3 (Phần 1)

Top Mod Dùng Được Cho Stardew Valley 1.5.6 Mobile Smapi 3.18.3.3
Hướng Dẫn Cài Smapi 3.18.3.3 Không cài là không mod dc nha . Anh em mua hội viên được tải link không quảng cáo .
Trường hợp anh quyết định tải thì vui lòng xem video hướng dẫn cách tải nhé . VIDEO HƯỚNG DẨN TẢI

1 : Thanh Kinh Nghiệm (EXP BAR)

Hiển thị thanh kinh nghiệm , giúp bạn dễ cày các kỹ năng hơn . Giao diện có thể bật tắt thanh kinh nghiệm trường hợp bạn không thik thấy nó thường xuyên .

Link Tải : Kinh Nghiệm

2 : Hiển thị phạm vi (range highlight)

hiển thị phạm vi tầm ảnh hưởng của bù nhìn , vòi tưới , bom , nhà junimo ….bật tắt

Link Tải : Range highlight

3 . Better Ranching

hiện thị thông báo chăm sóc vật nuôi như vuốt ve , vắt sữa ….

Link Tải : Better ranching

4 . Mod máy cày (Tractor Mod)

thêm máy cày vào nông trại giúp cuộc sống bạn đơn giản hơn .

Link Tải : Mod máy cày 

5 . UI FOR SUITE

Mod này cho anh em những thông báo quan trọng như may mắn xe heo , may mắn , quà tặng vâng vâng

Link Tải : Ui for suite
Xem video bên dưới để tải dễ hơn ..

 

Tắt Quảng Cáo [X]