Tính Cách Thợ Săn Evil Hunter Tycoon

Tính Cách Thợ Săn Evil Hunter Tycoon

Bài viết giải thích cũng như giới thiệu tính cách Thợ Săn trong Evil Hunter Tycoon .

1. Các thợ săn ghé thăm thị trấn sẽ có tính cách riêng biệt.

2. Từng tính cách có hiệu ứng đặc biệt.
– Bình Thường: Chỉ là… bình thường.
– Mạnh Mẽ: sát thương tấn công cao hơn người khác 10%.
– Chạy Nhanh: tốc độ di chuyển cao hơn người khác 10%.
– Nhanh Nhẹn: Tốc độ tấn công cao hơn người khác 10%.
– Mong Manh: Sát thương tấn công thấp hơn người khác -10%.
– Vụng Về: Bán nguyên liệu giá thấp hơn danh sách giá tại Chợ 20%.
– Keo Kiệt: Bán nguyên liệu giá cao hơn danh sách giá tại Chợ 20%.
– Nhà Lãnh Đạo: Tăng tinh thần của đội trong Đột Kích Hầm Ngục. (Tăng Chỉ Số 5%)
– Gánh Nặng: Giảm tinh thần của đội trong Đột Kích Hầm Ngục. (Giảm Chỉ Số 5%)
– Mắt Híp: Thể lực tiêu tốn nhanh hơn người khác.
– Năng Động: Thể lực tiêu tốn chậm hơn người khác.
– Thừa Cân: Thanh đói bụng tiêu tốn nhanh hơn người khác.
– Gầy Còm: Thanh đói bụng tiêu tốn chậm hơn người khác.
– Lạc Quan: Thanh tâm trạng tiêu tốn chậm hơn người khác.
– Bi Quan: Thanh tâm trạng tiêu tốn nhanh hơn người khác.
– Nhút Nhát: Bỏ chạy khỏi quái vật sau khi chịu vài đòn.
– Gan Dạ: Thợ săn không bao giờ bỏ chạy dù chịu vô số đòn tấn công từ quái vật.
– Sợ Bệnh Viện: Thợ săn sợ hãi khi vào Bệnh Xá.
– Anh Dũng: sát thương tấn côg, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cao hơn khi so với thợ săn khác 5%.
– Giàu Có: Nhận nhiều vàng hơn trên mỗi lượt giết quái vật5%.
– Khéo Tay: Xác suất cường hóa thành công cao hơn người khác 5%.
– Anh Hùng Thép: chịu sát thương ít hơn người khác 10%.
– Thông Thái: Xác suất tránh né cao hơn người khác 3%.
– Lười Biến: Xác suất tránh né thấp hơn người khác -3%.
– Nhạy Bén: Xác suất chí mạng cao hơn người khác 3%.
– Ngốc Nghếch: Xác suất chí mạng thấp hơn người khác -3%.
– Bợm Nhậu: Nói nhảm mỗi khi uống dược liệu.
– Yolo : k bao giờ bỏ chạy

3. Có nhiều đặc điểm khác tồn tại ngoài những đặc điểm được liệt kê ở trên.

Tắt Quảng Cáo [X]