Thông Số Và tỉ lệ Đá Sảnh Ma Vương Evil Hunter Tycoon

Thông Số Và tỉ lệ Đá Sảnh Ma Vương Evil Hunter Tycoon

Thông Số Và tỉ lệ Đá Evil Hunter Tycoon , đá hay còn được gọi là rune , có thể thu dược trong quá trình đánh ải ma vương từ đời Khó .

Để đánh sảnh ma vương các bạn cần có đời khó trở lên , và mỗi đánh cần phải có 1 vé thành ma vương , vé thành ma vương được tìm thấy khi đánh bãi boss từ khó trở lên .

Cấp độ đá như sau :
+ Đá Cấp 1 : tầng 1- 10
+ Đá Cấp 2 : tầng 11- 20
+ Đá Cấp 3 : tầng 21- 30
+ Đá Cấp 4 : tầng 31- 40
+ Đá Cấp 5 : tầng 41- 50
+ Đá Cấp 6 : tầng 51- 60

** Đá cấp 7,8,9,10 chỉ có khi mua Random trong shop từ bột đá .
** Chỉ cần đánh tầng thấp nhất của mỗi thời kỳ để tiết kiệm time , ví dụ để có đá 2 thì chỉ cần đánh tầng 11 là được rồi , vì đánh tầng 20 cũng là đá cấp 2 thôi .

Dưới đây là thông số đá theo cấp độ .

Tắt Quảng Cáo [X]