Giờ xuất hiện BOSS Tinh Anh Soul Knight Prequel

Giờ xuất hiện BOSS Tinh Anh Soul Knight Prequel

giờ xuất hiện BOSS Tinh Anh Soul Knight Prequel

Ở mỗi giờ khác nhau sẽ có boss khác nhau , khi đánh bại boss anh sẽ có tỉ lệ nhận được trang bị boss huyền thoại , hoặc thẻ của boss để chế tạo các trang bị từ Boss .
Trong cùng giờ nếu chưa hiển thị TINH ANH thì anh em vẫn có thể Farm con Boss thường của map để nhận thẻ và đồ với tỷ lệ thấp hơn ..

Tắt Quảng Cáo [X]