Nâng Cấp trang bị trong Soul Knight Prequel

Nâng Cấp trang bị trong Soul Knight Prequel

VIỆC NÂNG CẤP TRANG BỊ GIÚP TRANG BỊ MẠNH HƠN VỀ CHỈ SỐ CŨNG NHƯ NÂNG MAX KHẢ NĂNG CƯỜNG HÓA LÊN +6 Ở CẤP M VÀ +9 Ở CẤP G . NGOÀI RA CŨNG MỞ THÊM DUYÊN PHẬN CHO TRANG BỊ LÊN 2 CHO ĐỒ XANH VÀ 3 DUYÊN PHẬN CHO ĐỒ CAM .

Trang bị Trong SKP có 6 thuộc tính cơ bản theo màu lần lượt là TRẮNG – XANH LÁ – XANH DƯƠNG – TÍM – VÀNG – ĐỎ
Và 3 cấp nâng vật phẩm khác nhau là THƯỜNG – M – G

Trang bị thường sau tên trang bị sẽ không có chữ và Ít duyên Phận hơn , Đồ Xanh Dương Thường trở xuống sẽ chỉ có 1 Duyên Phận , đồ Cam thường thì chỉ có 2 Duyên Phận .
Khi Đúc lên M sẽ có thêm 1 Duyên Phận, tối đa là 2 đối với đồ Xanh Dương và 3 đối với đồ Cam và mở giới hạn cường hóa lên +6, Lên G mở giới hạn cường hóa +9 chứ không thêm Duyên Phận nữa .

Để đúc cần những điều kiện như sau
1- đến NPC Tương Ứng .

2- nguyên liệu cần

Đá mài farm trong map có tỉ lệ rớt hoặc trong Rương gacha trang bị, Mốc thưởng Leo Tháp VALRYRIE. Sau đó nạp vào cho NPC (có thể sử dụng cho nhân vật khác trong cùng tài khoản)

 

3- Bỏ trang bị và chọn đá mài để nâng cấp

 

Trường hợp 1 Nếu trang bị chưa đủ 50 level thì khi nâng cấp thành công trang bị sẽ lên ngang với level của người dùng .
Trường hợp 2 Nếu trang bị level 50 và không phải đang ở M,G thì khi nâng cấp sẽ lên 1 bậc theo thứ tự lên M trước sau đó lên G , nâng cấp thất bại hay thành công đều mất 1 đá mài và Gold .
Ở cấp M bạn có thể cường hóa lên +6 và cấp G bạn có thể cường hóa lên +9 .

Tắt Quảng Cáo [X]