Thay đổi ngoại hình giới tính mọi lúc mọi nơi

Thay đổi ngoại hình giới tính mọi lúc mọi nơi

Mods này cho phép anh em thay đổi mọi thứ liên quan đến nhân vật của mình ! việc mods sẽ thêm 2 bản thiết kế trên Robin để chế tạo Gương và Bàn Sách .

Gương giúp thay đổi ngoại hình theo phiên bản cũ !! còn bàn sách giúp bạn thay đổi trang phục theo bản 1.4

giao diện thay đổi nhân vật

khung thay đổi trang phục này chỉ hiển thị trên Stardew 1.4

2 bản vẽ sẽ được bán trên Robin Thợ Mộc với giá 50.000 gold !! công thức chế tạo thì anh em tự kiếm nhé :3

Mods này cần Smapi 3.0
Stardew Valley 1.4
Link Mods :
Thay Đổi Ngoại Hình
Link Json Assets :
Link Json

Liện Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]