Json Asset cho Stardew Valley 1.4 Smapi 3.0

Json Asset cho Stardew Valley 1.4 Smapi 3.0

Json Assets là 1 mods hỗ trợ cho Stardew Valley để thêm các đối tượng như cây trồng , hoa lá , nhân vật cho đến những công thức nấu ăn chế tạo mà content Patcher không thể làm được .

Mods này thì không phải mới gì nữa rồi , nhưng nay mình udpate lên để thích hợp với Smapi 3.0 nhé !!

Link Tải : Json Assets

Liện Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]