Tải Game Stardew Valley 1.5.3 Smapi 3.8.3

Tải Game Stardew Valley 1.5.3 Smapi 3.8.3

Tải Game Stardew Valley 1.5.3 Smapi 3.8.3 .

Phiên bản 1.5.3 update và sữa lỗi các bản trước , đây là phiên bản giành cho PC , hiện tại phiên bản Cho Android và Ios chưa được nhà phát hành sản xuất .

Link Tải : Stardew Valley 1.5.3
Link Tải : Smapi 3.8.3

Hits: 0

Post a Comment