Stardew Valley 1.5 Mod : Map Biển Cực Đẹp

Stardew Valley 1.5 Mod : Map Biển Cực Đẹp

Stardew Valley 1.5 Mod : Map Biển Cực Đẹp .

Đây là 1 mod map , để cài đặt anh em cần có Stardew Valley và Smapi yêu cầu bản 1.5 trở lên và Smapi 3.9.0 hoặc tải tại đây : Stardew Valley 1.5.4 Smapi 3.9.0

Để cài Smapi vui lòng xem video bên dưới , trường hợp anh em dùng bản quyền Steam hoặc gog thì cài smapi dễ nhất . Chỉ cần cài smapi installer và nó sẽ tự nhận đường dẫn game , sau đó anh em chỉ cần chép mod và mod hỗ trợ vào thư mục mods là ok nhé .

Mod này khi cài xong anh em cần 1 bản save mới hoặc bản save phải là bản save map biển , tuy nhiên sẽ bị trồng tài nguyên , nên anh em nên dọn dẹp .

Link Tải : Map Biển 1.5
Link Tải : Daisy Tilesheet (bắt buộc)
Link Tải : Content Patcher 1.19.4 (Bắt buộc phải có, chép cùng mod vào thư mục mods)

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]