Sự Kiện Lễ Phục Sinh Soul Knight Prequel

Sự Kiện Lễ Phục Sinh Soul Knight Prequel

Sự Kiện Lễ Phục Sinh Soul Knight Prequel
Tóm tắt Event :
20/3 Hot Fix update Event
10h (8UTC) tức là 9h Việt Nam ngày 21/3/2024 kết thúc 3h ngày 8/4/2024
sự kiện tham gia giống mấy event trước 1 Free và 1 tiêu tốn 400 Game , có đồ đỏ mới và skin các loại vũ khí trong game .

 

Tắt Quảng Cáo [X]